Lãnh đạo VUFO tiếp đoàn giáo viên Trường trung học số 14 - Hồ Chí Minh (Mông Cổ)

Phóng sự ảnh Xem thêm