Lập BCĐ Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học

Phóng sự ảnh Xem thêm