Lễ công bố giải "Earth Ethics Prize" cho tổ chức Roots Of Peace

Phóng sự ảnh Xem thêm