Lễ khánh thành và bàn giao Cung Hữu nghị Việt-Trung