Lễ khánh thành và bàn giao Cung Hữu nghị Việt-Trung

Phóng sự ảnh Xem thêm