Lễ ký kết thỏa thuận (MOA) dự án "An toàn giao thông cùng nhau hy vọng"

Phóng sự ảnh Xem thêm