Lễ kỷ niệm 45 năm lãnh tụ Fidel Castro thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm