Lễ kỷ niệm hưởng ứng Ngày Quốc tế Đoàn kết với Nhân dân Palestine

Phóng sự ảnh Xem thêm