Lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương cho tập thể và cá nhân thuộc tổ chức VVA

Phóng sự ảnh Xem thêm