Lễ trao Huân chương Hữu nghị tặng bà Susan Marie Hammond, tổ chức WLP/ Mỹ

Phóng sự ảnh Xem thêm