Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Braxin tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm