Lễ trao Quyết định Phó Tổng Biên tập Tạp chí Hữu nghị

Phóng sự ảnh Xem thêm