Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Phóng sự ảnh Xem thêm