Liên hiệp Hữu nghị tỉnh Phú Yên phát huy vai trò cầu nối vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Phóng sự ảnh Xem thêm