Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng chúc Tết Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc và Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Phóng sự ảnh Xem tiếp