Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen cho tổ chức Netherlands Development Organization (SNV/Hà Lan)

Phóng sự ảnh Xem thêm