Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Việt-Mỹ gửi thư chia buồn với gia đình Thượng Nghị sĩ John McCain

Phóng sự ảnh Xem thêm