Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Định ký kết quy chế phối hợp

Phóng sự ảnh Xem thêm