Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Phóng sự ảnh Xem thêm