Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2018

Phóng sự ảnh Xem thêm