Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang trao quà và 2 cầu giao thông nông thôn

Phóng sự ảnh Xem thêm