Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc được trao tặng Huân chương Lao động

Phóng sự ảnh Xem tiếp