Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Ủy ban Hòa bình thành phố Đà Nẵng tiếp Đoàn Hiệp hội Hòa Tài

Phóng sự ảnh Xem thêm