Lý Sơn tổ chức Lễ Khao lề tri ân đội dân binh Hoàng Sa