Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia lần thứ 9

Phóng sự ảnh Xem thêm