Năm 2022, Cụm Liên hiệp hữu nghị địa phương số 3 sẽ có nhiều hoạt động phối hợp

Phóng sự ảnh Xem tiếp