Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 4 tại thành phố Cần Thơ

Phóng sự ảnh Xem thêm