Ngày Văn hoá Hoà bình TP.Hồ Chí Minh: “Vì một xã hội không bạo lực”

Phóng sự ảnh Xem thêm