Người Việt tại Đức biểu tình yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết Biển Đông

Phóng sự ảnh Xem thêm