Người làm “cầu nối” cho tình hữu nghị Việt - Lào ở Hòa Bình

Phóng sự ảnh Xem thêm