Nhà đầu tư Philippines nghiên cứu đầu tư điện gió, điện mặt trời tại Quảng Bình

Phóng sự ảnh Xem thêm