Nhật Bản trao tặng Huân chương Mặt trời mọc cho đồng chí Nguyễn Phú Bình

Phóng sự ảnh Xem thêm