Nhiều sự kiện hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phóng sự ảnh Xem tiếp