Nhiều triển trọng và cơ hội thúc đẩy quan hệ song phương Ukraine – Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp