Ông Vũ Mão: “Đối ngoại nhân dân vô cùng quan trọng nhưng lại rất khó”

Phóng sự ảnh Xem thêm