Operation Smile Vietnam phẫu thuật miễn phí cho khoảng 120 trẻ dị tật môi, hàm ếch tại Hải Phòng trong tháng 8.

Phóng sự ảnh Xem thêm