Phạm Văn Chương người "lính già" của đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem thêm