Phát biểu của Phó Chủ tịch Hội Việt – Nga Nguyễn Hồng Vinh tại Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Phóng sự ảnh Xem thêm