Phát biểu của ngài Tep Ngorn tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam VN và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng

Phóng sự ảnh Xem thêm