Phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, một trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại

Phóng sự ảnh Xem tiếp