Phát huy vai trò nòng cốt của đối ngoại nhân dân

Phóng sự ảnh Xem tiếp