Phó Chủ tịch Liên hiệp Đôn Tuấn Phong tiếp tân Đại sứ Peru tại Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm