Phó Chủ tịch Liên hiệp tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Plan International toàn cầu

Phóng sự ảnh Xem thêm