Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu lưu tiếp đoàn Hiệp hội Hoà Tài

Phóng sự ảnh Xem thêm