Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp Hữu nghị tiếp đại diện tổ chức Helen Keller International

Phóng sự ảnh Xem thêm