Phó Thủ tướng Campuchia tiếp Đoàn đại biểu cựu quan tình nguyện, cựu chuyên gia, gia đình chính sách thăm Campuchia

Phóng sự ảnh Xem thêm