Quá trình hình thành và phát triển của Liên hiệp CTCHN Việt Nam - Thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954)

Phóng sự ảnh Xem thêm