Quan hệ Việt Nam - Canada có nhiều bước phát triển vượt bậc

Phóng sự ảnh Xem thêm