Quan hệ Việt Nam – Indonesia: Cần được đẩy mạnh hơn nữa

Phóng sự ảnh Xem thêm