Quan hệ hữu nghị trong sáng, thủy chung Việt Nam – Lào là tài sản vô cùng quý giá và thiêng liêng

Phóng sự ảnh Xem thêm